opc_loader

Extra groep aanleggen

Heb je een oude groepenkast met porseleinen zekeringen? Dan is het misschien een goed moment om een compleet nieuwe en moderne groepenkast aan te leggen. In deze klusinstructie lees je hoe je een extra zekering/groep aanlegt in je meterkast. Volgens het nieuwe bouwbesluit heb je per vier zekeringen (groepen) een aardlekschakelaar nodig.

Een extra groep leg je aan door het plaatsen van een extra zekering in je meterkast.


Extra zekering in de groepenkast
Schakel de stroom uit met de hoofdschakelaar. Haal het front van de groepenkast af. Controleer met een spanningzoeker nogmaals of er geen spanning meer op het deel na de hoofdschakelaar staat.

Bevestig de bruine draad van de nieuw aangelegde leiding aan de L-aansluiting aan de bovenzijde van de nieuwe zekering. We gaan er hier van uit dat er al een nieuwe leiding tot in de groepenkast is aangelegd. Is dat niet het geval, bekijk dan de klusinstructie 
'elektrische leidingen aanleggen'.

Bevestig de blauwe draad van de nieuw aangelegde leiding aan de N-aansluiting van de nieuwe zekering

Sluit de geel-groene aardedraad van de nieuw aangelegde leiding aan het gemeenschappelijke aarde-verdeelblok dat meestal onder de zekeringen zit. Het symbool voor aarde zijn drie lijnen onder elkaar.

Klik de nieuwe zekering voor de extra groep in de kunststof richel van de groepenkast.


Sluit de onderste polen van de zekering aan op de polen die zich aan de bovenzijde van de reeds aanwezige aardlekschakelaar bevinden. Gebruik hiervoor het dikke 6mm2 installatiedraad. De bruine draad (L) gaat van de zekering naar de linkerpool (vaak met n°1 aangeduid) op de aardlekschakelaar. De blauwe (N) gaat van de zekering naar de rechterpool (vaak met n°3 of N aangeduid) op de aardlekschakelaar.

 

Verwijder uit het front van de groepenkast een van de voorgestanste afdekplaatjes om zo ruimte te maken voor de extra groep. Sluit de groepenkast, draai de hoofdschakelaar om en test de nieuwe zekering. Controleer of de spanning op de nieuwe leiding echt wegvalt als je de schakelaar naar beneden trekt.

Het plaatsen van een extra groep is klaar.

Contact

*
*
*